Sieviešu īpatsvars Latvijas izglītībā ir vislielākais

Sieviešu īpatsvars Latvijas izglītības sistēmā ir lielākais visās Starptautiskā mācību vides pētījuma (TALIS) dalībvalstīs, liecina pētījuma rezultāti.

Šodien notikušajā pētījuma rezultātu prezentācijā atklāts, ka sieviešu īpatsvars Latvijas izglītības iestādēs ir 89%, kas ir teju par 20% augstāks nekā vidēji TALIS dalībvalstīs. Pētījuma dati liecina, ka vienīgi Bulgārijā, Igaunijā un Slovākijā sieviešu īpatsvars izglītības iestādēs pārsniedz 80%.

Veidojot tipiskā pedagoga portretu, noskaidrots, ka skolotāja vidējais vecums Latvijā ir 47 gadi. 11% pedagogu sasnieguši 60 gadu vecumu, turklāt jauno pedagogu, kuru vecums būtu līdz 29 gadiem, Latvijā ir vien 5%. Šie rādītāji ir augstāki nekā pētījumā iegūtie vidējie dati par visām dalībvalstīm.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete (V) sacīja, ka «mums nevajadzētu justies vainīgiem par izglītības dzimuma un vecuma struktūru», uzsverot, ka nepieciešamas reālas darbības pedagogu kvalifikācijas pilnveidei, kā arī absolventu piesaistīšanai darbam skolās.

Pētījumā secināts, ka Latvijā tikai viens no 10 skolotājiem strādā skolā, kurai nav jākonkurē ar citām skolām par skolēniem – TALIS vidējais rādītājs šim kritērijam ir divas reizes lielāks. Konkurences apstākļos strādā 79% skolotāju. Igaunijā šādā situācijā atrodas 63%, bet Somijā – 50% pedagogu.

Rezultāti liecina, ka Latvija ir viena no piecām TALIS dalībvalstīm, kur vidējais skolēnu skaits 5.-9.klašu grupā ir mazāks par 300. Latvijā vidēji klasē mācās 18 skolēni. Tik pat skolēnu vienā klasē ir arī Somijā.

Pētījumā piedalījās aptuveni 106 000 skolotāju, kuri pārstāvēja vairāk nekā 30 TALIS dalībvalstis. Aptauju aizpildīja 2291 skolotājs un 110 direktori no 116 Latvijas skolām.

TALIS vāc starptautiski salīdzināmus datus par mācību vidi un skolotāju darba apstākļiem skolās visā pasaulē. Tā pētījuma mērķis ir sniegt ticamu, laicīgu un salīdzināmu informāciju no skolu praktiķu perspektīvas, lai palīdzētu valstīm pārskatīt un formulēt politiskos lēmumus kvalitatīvas skolotāju profesijas attīstībai. Starptautiskā analīze sniedz TALIS dalībvalstīm iespēju identificēt citas valstis, kas saskaras ar līdzīgiem izaicinājumiem, un mācīties no citu politiskajām pieejām.