Kādu mācību priekšmetu privātskolotāji ir vispieprasītākie?

Divās nedēļās, kopš uzsākts projekts “Privātskolotāji” ar mērķi noskaidrot, cik vecāki piemaksā par savu bērnu izglītību, anketas aizpildījuši 200 respondentu.

Kā galvenos iemeslus privātskolotāju algošanai vecāki min nepietiekamu mācību vielas izskaidrošanu skolās, sekmju uzlabošanu, sliktu mācību kvalitāti, gatavošanos eksāmeniem un papildu zināšanu ieguvi.

Vislielākais pieprasījums ir pēc matemātikas privātstundām, jo no 187 vecāku atbildēm 45% maksā tieši par šīm privātstundām. Pēc tam seko svešvalodas (21%), tad latviešu valoda, fizika un ķīmija.

Vidējā cena par stundu variē no 7.26 eiro par svešvalodu privātstundām līdz pat 9.40 eiro, kas ir vidējā cena stundā par ķīmijas privātstundu.

Privātskolotājus visvairāk algo turīgi vecāki. No visiem vecākiem, kas aizpildījuši anketas, visvairāk privātskolotājus algo ģimenes, kurās ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir virs 300 eiro mēnesī. Lielākajai daļai šo vecāku ir augstākā izglītība.

“Privātskolotāju” kartē savāktie dati rāda, ka papildu palīdzību mācībās saviem bērniem meklējuši arī vecāki ar vidējo izglītību (12%) un pamatizglītību (1%), taču lielākā daļa šo vecāku arī ir turīgi – viņu ienākumi ir virs 300 eiro uz ģimenes locekli.

Salīdzinot vidējos izdevumus mēnesī starp privātstundām un ārpusskolas aktivitātēm, jāsecina, ka vidēji mēnesī vecāki iztērē nedaudz vairāk par privātstundām, attiecīgi 60.13 eiro, savukārt par ārpusskolas aktivitātēm (dejošana, dziedāšana, sports) 49.70 eiro.

Salīdzinot Rīgu ar lielākajām Latvijas pilsētām (Daugavpili, Liepāju, Jelgavu, Jūrmalu, Ventspili, Rēzekni, Ogri, Valmieru un Jēkabpili) un pārējām Latvijas apdzīvotajām vietām, rezultātos ir vērojamas atšķirības.

Rīgā vecāki visvairāk tērē savu bērnu izglītībai, attiecīgi privātstundām – 75.98 eiro un ārpusskolas aktivitātēm 60.11 eiro.

Līdzīgi ir lielākajās Latvijas pilsētās – vidēji privātstundām 48.79 eiro un ārpusskolas aktivitātēm 35.03 eiro mēnesī.

Pārējās Latvijas apdzīvotajās teritorijās šie tēriņi ir krietni vien mazāki: privātstundām tērē vidēji 39.02 eiro un ārpusskolas aktivitātēm līdzīgi – 38.34 eiro mēnesī.

Rīgā ir lielāki izdevumi par vienu privātstundu, jo arī cena vidēji ir augstāka – 10.34 eiro par stundu, kamēr pārējā Latvijā tā ir 6.48 eiro lielajās pilsētās un 6.30 pārējā teritorijā.

Neatkarīgi no pilsētas, sadalījums starp mācību priekšmetiem saglabājas līdzīgs: visvairāk tiek algoti matemātikas privātskolotāji un otrajā vietā svešvalodu privātskolotāji.

Savukārt atšķirības var redzēt tieši ienākumu sadalē starp aptaujātajiem: Rīgā 79% aptaujāto ienākumi ir virs 300 eiro vienam ģimenes loceklim, savukārt pārējā Latvijā virs 300 eiro pelna aptuveni puse no aptaujātajiem. Rīgā ir arī vairāk vecāku, kuriem ir augstākā izglītība, attiecīgi 91%, savukārt pārējā Latvijā ap 82%.

Projektu veic pētījumu centrs Re:Baltica.